Minima regeling

Ondanks dat Scouting een van de meest goedkope vormen van georganiseerde vrijetijdsbesteding voor kinderen is, is het betalen van de contributie, de Scoutfit, het kampgeld of de kampuitrusting voor sommige ouders een knelpunt. Er zijn verschillende mogelijkheden om Scouting ook voor deze kinderen mogelijk te maken.

Binnen de gemeente Beverwijk is de minimaregelingen een verzamelnaam voor regelingen voor mensen met een laag inkomen. Wanneer je hier in je situatie recht op heb, kan je voor je kinderen vergoedingen ontvangen voor verschillende kosten die je maakt. Denk bijvoorbeeld aan sport, uitstapjes of andere activiteiten zoals de scouting.

Voor mensen die recht hebben op de minima regeling stelt de scouting een uniform in bruikleen beschikbaar. Op deze manier kunnen de kinderen toch nog met plezier deelnemen aan leuke activiteiten.

Onze penningmeester helpt je graag discreet met het invullen van het minimaformulier uitkeringsgerechtigden.