Meteen naar de inhoud

Contributie

Ieder lid van Scouting Wiawaha Beverwijk betaald contributie. Een lid dient contributie te betalen vanaf de vierde opkomst. Een lid mag kosteloos drie opkomsten meekijken, voordat er contributie betaald dient te worden. Een contributiejaar loopt van januari tot en met december. De hoogte van de contributie is vanaf 2023:

·       Voor de welpen €140,- per kind per jaar

·       Voor de Scouts €150,- per kind per jaar

·       Voor de Stamleden (18+ers) € 130,- per lid per jaar

·       Stam leden die leiding geven €100,- per lid per jaar

Bij de contributie zit het volgende inbegrepen: opkomsten, twee weekendkampen (alleen voor welpen en scouts) én installatiekosten. Het zomerkamp en het scouting uniform vallen buiten de contributie. Voor het zomerkamp wordt gedurende het seizoen een aparte factuur gestuurd. Een uniform schaft u zelf aan via Scoutshop.

De penningmeester stuurt aan het begin van het jaar de factuur voor de jaarcontributie. Deze dient uiterlijk aan het eind van het eerste kwartaal, 31 maart, voldaan te zijn. Betalingen worden gedaan via de bank. Wij accepteren geen contante betalingen. Voor het gemak wordt een factuur voorzien van I-deal betaalmogelijkheid.

Als u financieel niet in staat bent om de contributie in één keer te betalen, kunt u in overleg met de penningmeester in twee termijnen betalen. U dient zelf contact op te nemen met de penningmeester. Het betalen in termijnen dient ieder jaar opnieuw aangevraagd te worden, omdat financiële situaties per jaar kunnen veranderen.

Wanneer een lid zich midden in het jaar inschrijft, wordt de berekening voor dat jaar als volgt gemaakt:

·       Een vast bedrag van €30.

·       Daarbij komt nog een bedrag per resterende maand van dat kalenderjaar. De maanden juli en augustus tellen niet mee in deze berekening wegens de zomerstop. Er zijn dus 10 actieve maanden waarover contributie betaald wordt. Per maand rekenen we 10% van de jaarcontributie.

·       Welpen: kosten per maand: €11 (€110/10)
·       Scouts: kosten per maand: €12 (€120/10)
·       Stam: kosten per maand: €10 (€100/10)

Bij uitschrijving gedurende het kalenderjaar kan op verzoek een creditnota worden opgemaakt door de penningmeester voor de resterende maanden. Neemt U daarvoor contact op per email.

De contributie kan pas worden stopgezet, nadat het lid is afgemeld bij de leiding van de speltak en bij de ledenadministratie. Deze afmelding voor de ledenadministratie kan per email of via de website worden ingediend.

We willen graag dat iedereen met Scouting mee kan doen. Is de contributie een probleem dan helpen wij graag. Hiervoor neemt u contact op met de penningmeester. We kunnen o.a. bij de gemeente, sportfonds of bij Scouting Nederland een subsidie regeling aanvragen. Ook als er in Uw situatie geen regelingen beschikbaar zijn, neem dan toch contact op. Voor een beperkt aantal leden per jaar kunnen we vanuit eigen middelen voorzien.