Meteen naar de inhoud

Contributie

 Ieder lid van Scouting Wiawaha Beverwijk betaald contributie. De hoogte hiervan is vanaf 2023:

  • Voor de welpen €140,- per kind per jaar
  • Voor de Scouts €150,- per kind per jaar
  • Voor de Stamleden (18+ers) € 130,- per lid per jaar
  • Stam leden die leiding geven €100,- per lid per jaar

Installatiekosten zijn per 2023 voor alle speltakken inclusief in de contributie

Termijnbetalingen alleen in overleg met de penningmeester i.v.m. administratieve last en extra bankkosten zijn we hier terughoudend mee

Deze bedragen zijn inclusief alle activiteiten, inclusief 2 weekendkampen voor de scouts/welpen in de Uitwijck en installatiekosten maar exclusief het zomerkamp en het uniform. In het eerste kwartaal van elk jaar hebben wij hoge kosten, doordat onze landelijke afdrachten en de regio afdrachten dan betaald dienen te worden. U dient dan ook de jaarcontributie overgemaakt te hebben voor 31 maart. U ontvangt hiervoor vanaf het kalenderjaar 2023 een factuur. U betaald deze via de bank. Wij accepteren geen contante betalingen!

Over het algemeen heeft de leiding niets te maken met de contributie. Dit wordt allemaal geregeld door de penningmeester. Bij de penningmeester kunt u terecht met al uw vragen met betrekking tot de contributie.

Nieuwe leden gaan pas contributie betalen vanaf de 4e opkomst.

De contributie kan pas worden stopgezet, nadat is afgemeld bij de eigen leiding van de speltak en bij de penningmeester. Deze afmelding moet schriftelijk of per email worden ingediend bij de penningmeester.

We willen graag dat iedereen met Scouting mee kan doen. Is de contributie een probleem dan helpen wij graag met de minima regeling. Ook is er vanaf 2023 een potje vanuit onze eigen vereniging beschikbaar voor leden die buiten de reguliere regelingen vallen. Ook hiervoor neemt u contact op met de penningmeester.

Bij tussentijds verlaten van de groep dient minimaal 6 maanden per kalenderjaar te zijn voldaan